CHÍNH SÁCH BẢO MẬT QUYỀN RIÊNG TƯ KHÁCH HÀNG

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT QUYỀN RIÊNG TƯ KHÁCH HÀNG

Nội Dung Bài Viết

Công ty TNHH Nội thất và Xây dựng Nhà Đẹp Sài Gòn cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Chúng tôi hiểu rằng quyền riêng tư của khách hàng là rất quan trọng và chúng tôi luôn nỗ lực để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.

Chính sách bảo mật của chúng tôi

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bên thứ ba trừ khi được khách hàng đồng ý hoặc được pháp luật yêu cầu.

Chắc chắn rồi, tôi có thể giúp bạn chi tiết hơn về chính sách bảo mật của Công ty TNHH Nội thất và Xây dựng Nhà Đẹp Sài Gòn.

Các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập các loại thông tin cá nhân sau từ khách hàng:

 • Thông tin cá nhân cơ bản: bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, email, ngày sinh, giới tính, thông tin thanh toán.
 • Thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng đã sử dụng: bao gồm lịch sử mua hàng, các sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng đã quan tâm, phản hồi của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ.
 • Thông tin về các tương tác của khách hàng với chúng tôi: bao gồm các cuộc gọi điện thoại, email và phản hồi khảo sát.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để:

 • Cung cấp dịch vụ cho khách hàng: bao gồm cung cấp sản phẩm và dịch vụ, thực hiện các giao dịch, hỗ trợ khách hàng.
 • Gửi thông tin về sản phẩm và dịch vụ mới: bao gồm gửi email, thư, tin nhắn SMS, quảng cáo trực tuyến.
 • Thực hiện các cuộc khảo sát và nghiên cứu thị trường: nhằm cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Cải thiện trải nghiệm của khách hàng: bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo, cung cấp các đề xuất sản phẩm và dịch vụ.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khỏi bị truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy. Các biện pháp này bao gồm:

 • Mã hóa dữ liệu: chúng tôi mã hóa dữ liệu cá nhân của khách hàng khi dữ liệu được lưu trữ hoặc truyền đi.
 • Kiểm soát truy cập: chỉ những nhân viên có thẩm quyền mới được phép truy cập thông tin cá nhân của khách hàng.
 • Bảo mật vật lý: chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng trong các cơ sở an toàn.

Quyền của khách hàng

Khách hàng có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Để yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email [email protected]

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách bảo mật sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email [email protected]

Cam kết

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng và luôn nỗ lực để cải thiện các biện pháp bảo mật của chúng tôi.

Một số cam kết về bảo mật thông tin bổ sung từ Nhà Đẹp Sài Gòn

 • Thông tin về việc chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba: Bạn nên chỉ định rõ ràng các trường hợp mà bạn sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của khách hàng với bên thứ ba, chẳng hạn như khi cần cung cấp dịch vụ hoặc khi được khách hàng đồng ý.
 • Thông tin về thời gian lưu trữ dữ liệu: Bạn nên chỉ định rõ ràng bạn sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của khách hàng trong bao lâu.
 • Thông tin về quyền của khách hàng: Bạn nên chỉ định rõ ràng các quyền của khách hàng đối với dữ liệu cá nhân của họ, chẳng hạn như quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu.
 • Sử dụng xác thực hai yếu tố: Sử dụng xác thực hai yếu tố sẽ giúp bảo vệ tài khoản của khách hàng khỏi bị truy cập trái phép.
 • Sử dụng mã hóa dữ liệu: Sử dụng mã hóa dữ liệu sẽ giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng khỏi bị đọc bởi những người không được phép.
 • Kiểm tra bảo mật thường xuyên: Bạn nên thường xuyên kiểm tra bảo mật để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng được bảo vệ.
Đơn vị thiết kế

Nhà đẹp Sài Gòn

Chủ Đầu Tư
Qui Mô
Địa điểm